Belangrijke Informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

In verband met ons werk op Curaçao zijn onze docenten moeilijk bereikbaar van:
zaterdag 11 mei 2018
tot en met
zondag 26 mei 2018


U kunt ons in deze periode gewoon per mail en telefoon (voicemail inspreken) bereiken
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELANGRIJK:
Tijdens onze verblijf op Curaçao zijn er ook voor u kosten aan een telefoongesprek als wij u bellen.
Dat gaat via uw provider. Wij brengen uiteraard geen telefonische kosten in rekening.

E-mails worden ook in de vakantieperiode gelezen en beantwoord. Indien nodig belt uw docent u zo snel mogelijk terug.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen.
Bijna alle zorgvezekeraars vergoeden de cursussen EHBO en EHBO aan kinderen.
Sommige verzekeraars vergoeden een groot deel van de onkosten voor de cursussen.
Andere zorgvezekeraars vergoeden de gehele cursussen EHBO en EHBO aan kinderen.

Informeer dus bij uw zorgvezekeraar. Het loont de moeite.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij de herhalingen EHBO aan kinderen gaan wij met onmiddelijke ingang er strenger op toezien dat uw kennis op peil is om een nieuw certificaat te onvangen.
Als u een certificaat van het Oranje kruis bezit, willen wij zeker weten dat u alle competenties beheerst om een nieuw certificaat te ontvangen.

Komt u elk jaar naar een herhalingsavond, dan is er niets aan de hand en veranderd er niets voor u.
Maar als u een jaar niet komt, dient u op de avond dat u wel komt, een test te doen om voor een verlenging in aanmerking te komen.
Deze test doet u om 22:00 uur op de avond nadat u de herhaling heeft gevolgd.
Aan deze test en certificering zijn dan ook extra kosten verbonden.

De extra kosten op een rij.
De kosten voor de toets plus verlenging van een nog geldig certificaat is € 90 ex. BTW per deelnemer.
Is uw certificaat verlopen (niet langer dan 3 maanden), kost de toets plus de verlenging € 105 ex. BTW per deelnemer.

Deze aanpassing doen wij omdat er cursisten zijn die maar één maal per twee jaar kwamen en zich dan opnieuw aanmelde als nieuw cursisten.

U bent tenslotte vaak met kinderen van iemand ander bezig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klik hier voor extra informatie over de certificaten EHBO aan kinderen voor gastouders.

Lees hier de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet Kinderopvang Gastouders zoals deze per 1 januari 2010 van kracht is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------