Simulatie Patiënten
Simulatie-patiënten zijn goed gevorderde EHBO-ers die een zware, vaak twee jarige, opleiding hebben gevolgt om zich LOTUS-slachtoffer te mogen noemen. Daarna zijn zij volgens de richtlijnen van Stichting LPEV bijgeschoold tot Simulatie Patiënt.

Onze Simulatie Patiënten zijn allemaal speciaal getraint voor het spelen van gezondheidsproblemen door gebruik van drugs en alcohol. Onze Simularie Patiënten zijn één van de weinigen in Nederland met deze aantekening.

Onze Simulatie Patiënten treden ook op voor medisch specialisten, artsen, ambulance-personeel en medewerkers van de Spoedeisende Eerstehulp.
Zij werkten bijvoorbeeld ook mee aan de voorlichtingsfilm over een hartinfarct van de Orde van Medisch Specialisten die zij speciaal maakte voor de eerder genoemde groepen.

LOTUS-slachtoffers en Simularie Patiënten kunnen tijdens diversen cursussen en/of oefeningen wonden en andere letsels grimeren en spelen. Zij hebben geleerd om een verhaal en ongeval te bedenken en dit verhaal in scène te zetten. Maar ook acute ziektebeelden, zoals aanvallen van diabetes of epilepsie kunnen zij spelen.

Echter, LOTUS-slachtoffers zijn gericht op de cursussen en oefeningen zoals die in de boeken staan van het Oranje kruis, NIBHV en de Nederlandse LOTUS-raad.

Omdat bij De Eerstehulp-express alle cursussen, trainingen en oefeningen op de echte praktijk gericht zijn en op de samenwerking met professionele hulpverleners zoals het ambulancepersoneel, wordt bij ons soms een ander spel verwacht van de LOTUS-slachtoffers.
Om deze redenen scholen wij een gediplomeerd LOTUS-slachtoffer dus bij tot Simulatie-patiënt voordat hij/zij kan spelen bij De Eerstehulp-express.
Zo kunnen bijvoorbeeld onze Simulatie-patiënten ook gezondheidsverstoringen spelen bij drugs- en drankincidenten. Deze stof staat niet in de lesboeken van het Oranje kruis en het NIBHV. Daarom kunnen veruit de meeste LOTUS-sen dit niet spelen en grimeren.
Onze Simulatie-patiënten dus wel.

Doordat onze cursisten deze Simulatie-patiënten moeten helpen tijdens de lessen en oefeningen, is de aanwezig van deze Simulatie-patiënten zeer leerzaam en heel realistisch.
De Simulatie-patiënten zorgen tijdens de lessen, trainingen en oefeningen voor goede ondersteuning. Zij verduidelijken met hun spel dat wat de docent verteld heeft.

De meeste Simulatie-patiënten, die optreden bij De Eerstehulp-express, zijn via hun LOTUS-kring aangesloten bij de Nederlandse Organisatie Lotus en erkend door
Het Oranje kruis.


Klik hier. U krijgt dan, via foto's, een indruk van een oefening zoals wij die kunnen maken met onze Simulatie-patiënten.