Cursus EHBO (inclusief AED en PBLS)Deze cursus heeft een duur van 6 dagdelen die verzorgt kan worden in:
- 3 dagen van 8 uur
- 6 dagdelen van 4 uur
- 12 dagen van 2 uur

Na de bovengenoemde uren volg er een examen van circa 45 minuten. Bij een voldoende ontvangt u een diploma van het Oranje kruis. Het examen wordt afgenomen door een extern examenteam van het Oranje kruis.

Om het diploma geldig te houden moet elk jaar de les-stof herhaald worden. De herhalingen hebben een duur van twee dagdelen per jaar.

Omdat Het Oranje kruis bij ons alle cursisten in rekening brengt die wij aangeven voor het examen, zijn wij dus ook verplicht alle cursisten bij u in rekening te brengen die bij ons worden aangemeld voor het examen.

De basis-indeling van de opleidingcursus is als volgt:
- dag 1, levenreddende handelingen (o.a. met de reanimatie, AED-gebruik en PBLS)
- dag 2, plaatselijke letsels (zoals botbreuken, kneuzingen, wonden, enz.)
- dag 3, verbandleer, examen-training en herhalingen van dag 1 en 2

Alleen voor het diploma van het Oranje kruis volgt daarna het examen. Bij een voldoende op het examen wordt aan de cursist het diploma eerstehulp uitgereikt, dat twee jaar geldig is. U dient elk jaar twee dagdelen te herhalen om uw diploma te kunnen verlengen.

Bij de start van deze cursus ontvangt de cursist:
- Les-boek van de Nationale EHBO bond voor EHBO

Na deze cursus ontvangt de cursist:
- diploma eerstehulp (voorheen het eenheidsdiploma EHBO) van het Oranje kruis
- AED-diploma van Stichting Medizon


Deze cursus kan ook worden verzorgt met een diploma van De Eerstehulp-express. Ook dan is er geen examen. Dit dient u vooraf schriftelijk aan te geven.

Offerte aanvragen klik hier.


Wilt u zich direct inschrijven?
klik hier