Onze HistorieDe geschiedenis en wat er aan vooraf ging aan de oprichting van De Eerstehulp-express.
De Eerstehulp-express werd opgericht in 2002 door docenten die het niveau van alle andere instituten in Nederland ontstegen waren.

De aanleiding tot de oprichting van De Eerstehulp-express
Onze docenten werkten al vele jaren bij een aantal grote en kleine instituten in Nederland en waren vaak op straat actief. Enkele docenten werkten ook bij één van de grootste NIBHV-opleiders van het land. Bij alle instituten waar zij werkten vonden onze docenten de prijzen veel te hoog ten opzichte van geboden kwaliteit en niveau van de cursussen. Plus dat zij het vaak allemaal veel te theoretisch vonden.
Bij diversen activiteiten in het land kwamen onze docenten elkaar vaak tegen. Bij deze gelegenheden bleek dat zij vonden dat er altijd ver beneden hun peil lesgegeven moest worden. Een vaak gehoorde kreet was, ik zou nog niet door mijn eigen cursisten geholpen willen worden. Daarbij werd dan wel direct toe gevoegd, dat lig zeker niet aan de cursisten maar aan de aangeboden lesstof en de manier waarop de lesstof aangeboden moet worden bij de instituten.
Als instructeur merk je dan ook dat de leiders en/of de mensen op kantoor van bijna alle instituten niets met EHBO en/of BHV hebben. In bijna alle gevallen hebben zij zelf geen BHV- en/of EHBO-diploma. Laat staan dat zij enige praktijkervaring hebben.

Zo moesten onze docenten vaak ervaren dat tijdens een herhaling bedrijfshulpverlening de BHV-ers:

- het symbool van een licht ontvlambare vloeistof of gas niet herkend werd.
- niet wisten welk blusmiddel er gebruikt moest worden als deze vloeistof, gas of een metaal in brand zou staan.
- bij de kennis en vaardigheden voor eerstehulpverlening zaten er vaak zeer ernstige fouten bij de cursisten.
- heel veel cursisten begonnen veel te laat of zelfs helemaal niet met de reanimatie.
- vaak zaten die fouten al in de presentaties die de docenten kregen van de instituten of werden de cursisten bang gemaakt door de instructeur.

In het onderstaande zal u uw ervaring zeker herkennen, als u uw cursus op dit moment door een ander instituut laat verzorgen.

Het duurt soms maanden, soms wel een jaar, voordat we de diploma's of certificaten van het instituut binnen hebben.
elk lesdeel een andere docent. Vaak verschillende docenten op één dag.
het jaar erop weer andere docenten.
docenten die elkaar tegen spreken.
vaak gevraagd, kan er niet een keer een LOTUS-slachtoffer meespelen tijdens de herhalingslessen? Geen antwoord krijgen..
is er al een LOTUS, dan speelt deze niet zoals ik het ervaren heb in de praktijk.
de wonden zien er bij de LOTUS niet zo uit als toen ik deze wond in de praktijk moest behandelen.
als we belden wisten we nooit wie we moest hebben bij het instituut.
vaak duurt het dagen, soms weken, voor we een reactie krijgen van het instituut. Als er al een reactie komt.
als er met iemand van het instituut een afspraak gemaakt wordt weet een ander van dat instituut daar weer niets van.
als er iets beloofd word door het instituut, wordt deze beloften zelden nagekomen. Als je dan weer belt weet men weer van niets.
als een werknemer een inzet heb gehad en bijstand nodig heeft, geeft men niet thuis. Je staat dan gewoon in de kou.


Helaas is het bovenstaande maar een kleine opsomming van nog veel meer voorbeelden die onze docenten keer op keer weer moesten ervaren.

Tijdens één van de bijeenkomsten waar de docenten elkaar weer troffen, was voor hen de wel bekende maat vol.
Onze docenten zijn toen gaan kijken wat er mogelijk was als zij gingen samenwerken?

Bij De Eerstehulp-express moest het namelijk allemaal heel anders gaan dan bij de andere instituten. Het moest veel persoonlijker en gemakkelijker voor de opdrachtgevers en de cursisten en zoals onze naam al aangeeft, het moet snel!

- De Eerstehulp-express is het meest flexibele instituut van Nederland. Wij kunnen bijna alles voor u regelen.
- Als De Eerstehulp-express de diploma's en certificaten binnen heb, moeten deze binnen drie werkdagen bij onze opdrachtgevers zijn.
- Bij het aanvragen van een offerte moet er binnen 24 uur een reactie zijn bij de opdrachtgevers.
- De offerte moet binnen 5 werkdagen bij de opdrachtgever liggen.
- Andere vragen van (potentiële) opdrachtgevers moeten binnen 24 uur helder beantwoord zijn.


Maar De Eerstehulp-express wil veel meer voor de opdrachtgevers en de cursisten.


De mensen moeten alleen hun docent kennen.
De docent moet alles voor de opdrachtgever en cursist regelen.
Zelfs de herhalingen en de data daarvan moeten door de docent geregeld worden en tijdens de laatste les aan de cursisten medegedeeld worden.
Ook moet de docent er zorg voor dragen dat de herinneringen voor de herhalingen op tijd naar de opdrachtgever en cursisten verzonden wordt.
Bij ons moet het niet zo zijn als bij andere instituten, dat als men zich niet op tijd bij het instituut meld, de diploma's gewoon verlopen.
Elke cursist en opdrachtgever moet zoveel mogelijk altijd dezelfde docent hebben.
Elke cursist en opdrachtgever moet precies weten wie zij op kantoor moeten hebben voor alle vragen die zij hebben.
Beloften moeten altijd worden nagekomen.
De Simulatie-patiënten moeten grimeren en spelen exact zo als u het in de praktijk heeft ervaren.
Als er naar ons een mail wordt gezonden, moet deze binnen 24 uur, liefst binnen een uur, duidelijk beantwoord zijn.
Als een cursist een inzet heeft gehad en hij /zij wilt bijstand, dan moet één telefoontje voldoen zijn.Wij moeten in die gevallen direct klaar staan voor de cursist. Ook weer liefst binnen een uur. Gratis.
Er moet is een korte en duidelijke klachtenregeling.zijn.

Na flink wat voorbereidingen was het dan in 2001 dan eindelijk zo ver.
Onze docenten stopten in het najaar van 2001 al hun werkzaamheden bij de instituten waar zij op dat moment werkten.
Op 1 februari 2002 was De Eerstehulp-express een feit.

Doordat De Eerstehulp-express ervoor koos om als een éénmansbedrijf bij de belastingdienst te worden ingeschreven, konden wij De Eerstehulp-express pas op 22 mei 2007 inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Behalve de directeur werken alle andere docenten, Simulatie-patiënten en veiligheidsmensen op basis van freelance bij De Eerstehulp-express. Deze werkwijze garandeerd het zeer hoge niveau van De Eerstehulp-express.
De freelance mensen krijgen namelijk bij De Eerstehulp-express per opdracht een contract aangeboden.

Hoe hoog is het niveau van De Eerstehulp-express?
En wat kunnen we van De Eerstehulp-express verwachten?


Al onze docenten, inclusief de directeur, zijn erkende instructeurs bij het NIBHV, Oranje kruis, Medizon en Nederlandse reanimatieraad en bezitten het diploma Medische Basis Kennis op HBO-niveau.
Maar zij zijn ook verplicht om minimaal 4 dagdelen per jaar trainingen en bijscholen te volgen door o.a. (trauma)artsen, ambulance-verpleegkundigen en de (bedrijfs)brandweer in het:

- AMC Amsterdam
- UMC Groningen
- UMC Utrecht
- VandePutte Medicals Nieuwegein
- Trimbos-instituut Utrecht

Dit om het hoge niveau van De Eerstehulp-express te blijven garanderen. De docenten die deze bijscholingen niet volgen krijgen geen opdrachten meer van De Eerstehulp-express.

Het hoge niveau van De Eerstehulp-express ziet u terug omdat wij als enige instituut in Nederland een internationale erkenning hebben en als enige opleidingsinstituut in Nederland het rode Malthezer kruis mogen voeren. U ziet ons hoge niveau ook terug in de uitslagen van de (landelijke)wedstrijden. Onze docenten zitten met hun cursisten al tientallen jaren aan de top van Nederland. Vele malen zijn zij winnaar geworden van div.(landelijke)wedtrijden in de eerstehulpverlening.
Vaak worden onze cursisten 1ste, 2e en 3e (in dezelfde wedstrijd) als leider, hulpverlener en als team. Dan gaan alle prijzen van die wedstrijd mee naar De Eerstehulp-express.

Een kleine opsomming van de prijzen die onze docenten met hun cursisten de laatste jaren gewonnen hebben:

- meer dan 10 maal winst in diversen districtwedstrijden
- Winst tijdens de Nederlandse kampioenschappen
- Winst in de Regionale wedstrijden van 2007 en 2008 (In 2007 voor het eerst deelgenomen. Na 2008 is deze wedstrijd niet georganiseerd.)

Wij hebben geen grote kantoren en we hebben ook geen mensen in loondienst. Nogmaals, behalve de directeur werkt iedereen bij ons op freelancerbasis.

De docent die bij u les geeft zal, behalve bij overmacht of als u niet tevreden zou zijn, altijd bij u de lessen blijven verzorgen. Met uw docent kunt u alles regelen.
Uw docent is uw het aanspreekpunt naar De Eerstehulp-express.

De Eerstehulp-express werkt samen met:

bedrijf Activiteit
HS Brandbeveiliging Is een REOB-erkend bedrijf om u te adviseren op het gebied van brandblusmiddelen, verlichting en EHBO-materialen.
Zij plaatsen, controleren en keuren uw verlichting, brandblusmiddelen en EHBO-materialen.
HS Brandbeveiliging levert de cursisten van haar klanten aan bij De Eerstehulp-express.

De Eerstehulp-express
Wij verzorgen de meest uitgebreide, op uw praktijksituatie gerichte, kwaliteit-cursussen en oefeningen van Nederland op het gebied van EHBO, EHBO aan kinderen (verplicht voor gastouders), AED, PBLS, BHV, LPEV, Incidentmanagement, veiligheid en ontruimingen. Dit doet De Eerstehulp-express met zeer hoog opgeleide docenten.
De Eerstehulp-express levert ook AED-apparatuur en zal deze gratis controleren zolang wij elk jaar bij u een cursus incompany verzorgen.
Wij beschikken over een grote trainingsruimte in Soest.


Afhankelijk van welke cursus u volgt, kunt u kiezen uit de volgende ARBO-erkende en geaccepteerde diploma's, certificaten en/of registraties:

Certificering / diplomering-instituut: Voor de cursussen:
Stichting Medizon - BLS / AED
NIBHV - Bedrijfshulpverlening (BHV)
Oranje kruis - Diploma Eerstehulp (EHBO)
- Eerstehulp aan kinderen
Nederlandse reanimatieraad (NRR) - BLS, AED en PBLS
De Eerstehulp-express - EHBD
De Eerstehulp-express - alle cursussen en oefeningen

In het praktijkdeel van de brandbestrijdinglessen werken wij, net als vele grote instituten, met mobiele brandbakken. Hiermee kunnen wij overal diversen branden simuleren. Zoals een brandend persoon, een vloeistofbrand, een gasbrand, een vastestoffenbrand, vlam in de pan. een brandende prullenbak, brand achter een deur, enz. Alles volgens de normen van het NIBHV.
In het onderdeel EHBO werken wij, in tegenstelling van de meeste andere instituten, veel met Simulatie-patienten. Simulatie-patienten zijn LOTUS-slachtoffers die door ons bijgeschoold zijn om bij ons te kunnen en mogen spelen. Ook is er bij ons tijdens de brandbestrijdingslessen altijd een veiligheidsman aanwezig.

Door deze manier van lesgeven zal u bij ons honderden Euro's (misschien wel duizenden Euro's) minder hoeven te betalen dan bij andere instituten terwijl u bij ons de meest uitgebreide cursus van Nederland krijgt en van een veel hoger niveau.
Bij ons geven ook alle directieleden les. Zelfs de directeur geeft bij ons les. Dit in tegenstelling tot andere instituten, waar de mensen op kantoor en/of de directieleden vaak niet eens een BHV-, AED- en/of EHBO-diploma bezitten. Onze ervaring is dat bij de andere instituten de mensen op kantoor en de directieleden niet weten waar het allemaal over gaat en is het contact zeer onpersoonlijk.
Bij ons is uw docent de aangewezen persoon die alles voor u regeld en neemt al het werk voor u uit handen.

Omdat wij geen 10 opleidingen bedrijfshulpverlening (BHV) per jaar verzorgen voor het NIBHV, hebben wij geen NIBHV-keurmerk.
Dit is de enige reden waarom De Eerstehulp-express dit keurmerk niet bezit.
Onze BHV-cursussen voldoen aan alle richtlijnen van het NIBHV en u ontvangt, desgewenst, ook het NIBHV-diploma en pas.
Bij alle BHV-opleidingen ontvangt u altijd het nieuwste lesboek
van het NIBHV.