FOTO'S VOORWAARDEN CONTACT


 

Arbo en de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden


Waarom voldoen veel trainingen en cursussen niet aan deze eisen?

Een training / cursus BHV (EHBO, brandbestrijding en ontruimen) in 3,5 uur met groepen van meer dan 20 deelnemers? Zelfs met E-learning, kan dat niet.
Een dergelijke training kan nooit voldoen aan de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden.

Op deze pagina leggen wij zo helder mogelijk uit waarom veel goedkope en dure cursussen en trainingen toch niet voldoen aan de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden en uw bedrijf veel geld kan kosten.

Alle trainingen en cursussen van De Eerstehulp-express:
Voldoen WEL altijd aan de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden. Ongeacht het certificaat en/of diploma dat u ontvangt.


Er is veel onduidelijkheid binnen de Nederlandse bedrijven, instellingen, sportverenigingen en (evenementen) terreinen over de verplichtingen aangaande de bedrijfshulpverlening (BHV).
Daarom hier in het kort de belangrijkste verplichtingen.

Wat is er voor u wettelijk verplicht voor de BHV?

In de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden (artikel 1e en artikel 15 lid 1, 2 & 3) staat dat elk bedrijf, instelling, evenement of elke andere plaats waar mensen samenkomen voor werk dan wel op betaalde entree, mensen op de werkvloer aanwezig moet hebben die in geval van calamiteiten snel en adequaat onderstaande taken kunnen uitvoeren.

- Gewonde en/of acuut zieke mensen helpen
- Beginnende brand blussen
- Ontruimen

Deze mensen moeten, aantoonbaar doormiddel een geldig certificaat, voor de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden een training hebben gehad die aansluit op de activiteiten die plaats vinden waar zij aanwezig zijn.
Dus niet elke BHV training is geschikt voor u. Als u een geldig BHV certificaat bezit en na een ongeval blijkt dat de training die u kreeg niet voldeed aan de omstandigheden in uw bedrijf en/of evenement, heeft u alsnog een groot probleem.
Wij van De Eerstehulp-express kijken dus altijd eerst naar wat voor bedrijf of instelling u heeft of naar welk evenement uw mensen gaan en stellen daar dan de trainingen op af zodat u altijd een goede training BHV ontvangt.

De meeste BHV certificaten (ook de certificaten en diploma's van De Eerstehulp-express en NIBHV) zijn 1 jaar geldig.

Maar de BHV-ers moeten voor de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden ook beschikken over een goede uitrusting zodat zij hun taken goed kunnen uitvoeren.
Hieronder kan vallen bijvoorbeeld een AED, verbandkoffer, evacuatiestoel en brandblusmiddelen.

In de Nederlandse Wet Arbeidsomstandigheden staat niet hoeveel BHV-ers u in dienst moet hebben. Wel staat er in de wet dat u verplicht bent om een Risico-inventarisatie te hebben. Aan de hand van die Risico-inventarisatie wordt opgemaakt hoeveel BHV-ers u zou moeten hebben. Er moeten altijd voldoende BHV-ers op de werkvloer aanwezig zijn.

De Eerstehulp-express en HS Brandbeveiliging kunnen u adviseren met deze wettelijk verplichte Risico-inventarisatie.

 

Wat is op dit moment de praktijk in Nederland?
Er komen mensen van de ARBO-dienst of keuringsdienst uw bedrijf binnen voor controles. Zij vertellen u dan helemaal niets over brandblussers, AED's, verbandkoffers en BHV-ers. Dat is hun taak ook niet. Zij kijken alleen naar het welzijn van uw mensen.
U denkt dan, terecht, dat u alles goed geregeld heb.

Maar enige tijd later gaat er iets mis en er ontstaat schade/letsel aan uw mensen, gasten, dieren en/of uw pand c.q. terrein. Dan blijkt voor uw schadeverzekeraar dat uw BHV-ers geen of een verkeerde BHV-training hebben gehad, ziek waren, op vakantie waren, certificaten verlopen bleken en/of hun materialen voldeden niet of waren niet (op tijd) aanwezig.

Uw verzekering kan dan besluiten om maar een klein deel van de schade te vergoeden of zelfs helemaal niets.

Plus dat er ook een hoge boete kan volgen.
Dit kan soms zelfs tot rechtszaken lijden.


Wat kost het niet hebben van BHV-ers of een RI&E?

Veel werkgevers waar nooit iets gebeurd zijn niet zo enthousiast over BHV.
Dat zijn werkgevers die bedrijfshulpverlening afdoen als onzinnig, tijdrovend en duur. Maar zij zouden kunnen schrikken van de boetes die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) kan opleggen.

De inspectie SZW houdt toezicht op arbeidsomstandigheden, waaronder de bedrijfshulpverlening. Zij let op bijvoorbeeld het aantal bedrijfshulpverleners en de kwaliteit van gevolgde opleidingen, herhalingen en de RI&E.
Dus ook wordt de organisatie van de BHV in relatie tot de aanwezige risico�s in het bedrijf bekeken. Inspectie SWZ wil antwoorden.

Wanneer de inspectie SWZ op jouw stoepje staat, zullen ze een aantal zaken willen weten, zoals:
- is er een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E?
- Is de RIE besproken met de medewerkers?
- En is op basis van deze gesprekken de organisatie van BHV opgezet?
- Heeft een arbodienst de RI&E beoordeeld?
- In hoeverre is de BHV goed geregeld in geval van bijzondere omstandigheden?
(Denk hierbij aan seizoensarbeid of ploegendienst)
- Hoe en in welke mate wordt er geoefend?
- Hoe en in welke mate blijft de kennis van de bedrijfshulpverleners op peil, bijvoorbeeld door herhalingen.
- Hoe is de eventuele samenwerking met andere bedrijven (zoals andere huurders).
(is dat schriftelijk vastgelegd en zijn bevoegdheden, taakverdeling en verantwoordelijkheden beschreven?)

Geen ongeval kan toch geld kosten Wanneer een werkgever de bedrijfshulpverlening niet (voldoende) heeft georganiseerd, kan en zal de inspectie SZW een boete opleggen. Zij zal daarbij geen rekening houden hoe groot of klein de organisatie is! De boetes voor BHV hebben betrekking op artikel 3, lid 1, paragraaf e, en artikel 15 uit de Arbo-wet. Op www.zelfinspectie.nl kun je zelf nagaan wat mogelijke boetes kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven: Het ontbreken van een arbobeleid kost je bij het constateren hiervan (de eerste keer) €3.000. Dit bedrag wordt verdubbeld wanneer dit de tweede keer is dat dit wordt geconstateerd en verdrievoudigd wanneer het om de 2e herhaling gaat of bij een ernstige overtreding. Wanneer een medewerker hierdoor in het ziekenhuis komt wordt een boete opgelegd van rond €12.000 en bij het overlijden van deze persoon €15.000. Alleen al het ontbreken van een actuele RIE&E kosten bij constatering € 3.750.

Bij het ontbreken van een BHV team ( zie artikel 14a, De deskundige werknemers en andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, en de werknemers van een arbodienst, werken bij het verlenen van bijstand aan een werkgever samen) is de BHV boete in eerste instantie €750 maar deze kan oplopen tot ruim €3.750.

Business case.
De gehaaide werkgever zal misschien denken ach, het is een kwestie van een business case: wat is de kans dat ik gepakt wordt en de daarbij behorende boetes afgewogen tegen besparing door het niet organiseren van de BHV. Ja, dat zou je kunnen denken. Maar de vraag is ook of jouw bedrijf het ook redt wanneer je negatief in de publiciteit bent gekomen omdat je het allemaal niet zo nauw nam. Ken je dat bericht uit de krant nog? Of van de TV? Niet alleen het bedrijf om zeep geholpen maar ook privé een heel flinke aanslag. Is dat het allemaal waard?

In Nederland lopen circa 25% van de bedrijven, Instellingen en verenigingen boven geschreven risico's.


Meer kunt u lezen op de website van de overheid.
Klik hier om op de site over BHV te komen van de overheid.

 

En lees de Urgentieverklaring van Drs. H.J. Palsma.
De uitrusting van de bedrijfshulpverleners is dan niet compleet om hun taken goed te kunnen uitvoeren bij een reanimatie, brand of evacuatie.
Lees ook de Urgentieverklaring van Drs. H.J. Palsma