FOTO'S VOORWAARDEN CONTACT
 

Voorwaarden


Op deze pagina zijn de volgende voorwaarden verder uitgelegd.
- Klik hier voor "Onze voorwaarden oefeningen tot ontruiming"
- Klik hier voor "Onze voorwaarden van betaling en lestijden"
- Klik hier voor "Onze voorwaarden voor de levering van AED's"

ACHTEROP ONZE FACTUREN EN OFFERTES STAAN DE MEEST ACTUELE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.


Onze voorwaarde voor de levering van AED's:

-
Indien gewenst, komen wij eerst bij u voor een informatief gesprek. Wij hebben dan ook een AED van Defibtech bij ons.
-
Als u AED's bij ons wil bestellen, ontvangt u van ons een offerte plus een opdrachtformulier voor de levering van de AED's.
-
Als dat opdrachtformulier weer getekend bij ons binnen is, ontvangt u de factuur.
-
Na betaling van de factuur ontvangt u de AED's zo spoedig mogelijk. Meestal binnen 10 werkdagen.
-
De factuur dat u ontvangt dient u binnen 14 dagen te betalen.


Zolang De Eerstehulp-express elk jaar een cursus BHV, EHBO, EHBD-u, LPEV, AED en/of PBLS bij u mag verzorgen is het onderhoud van de AED gratis. U betaald dan alleen de materialen zoals nieuwe accu's, 9volt batterijen en nieuwe elektroden plus dat u korting ontvangt op de te vervangen materialen.

Leveren wij geen cursussen bij u, dan gelden de onderstaande prijzen voor het onderhoud van de AED's per controle.

€ 100,= voor de controle per AED. Plus € 0,50 per gereden kilometer als deze controle buiten Amersfoort is.
€ 10,= per 9volt batterij (Defibtech Lifeline)
€ 50,= per set elektroden (Defibtech Lifeline. Bij een ander merk AED geld de consumentenprijs)
€ 275,= per hoofdbatterij (Defibtech Lifeline. Bij een ander merk AED geld de consumentenprijs)
€ 10,= voor verzendkosten elektroden
€ 25,= voor verzendkosten hoofdbatterijOnze voorwaarden van betaling en de lestijden:

(tenzij met u een andere overeenkomst is afgesproken)


Voorwaarden voor de betalingen:
Er is maar één betaalverplichting. Het factuurbedrag dient voor de datum, dat onderop onze facturen staat, op onze rekening te staan.

Voor cursussen, trainingen en oefeningen is het betaaltermijn 14 dagen.

Bij aanschaf van AED-apparatuur proberen wij de AED's te leveren circa twee weken nadat wij het factuur naar u verzonden hebben. Zodat de levering en uw betaling bijna gelijk verlopen.

Onze betalingsvoorwaarden.
Op onze facturen is een betaaltermijn van 14 dagen van toepassing.
Tenzij anders is overeengekomen.

Bij een te late betaling volgen wij de onderstaande procedure.

- Op dag 15 versturen wij een 1ste herinnering met nogmaals een betaaltermijn van 1 week
- Op dag 23 versturen wij een 2e herinnering met 10% prijsverhoging en een betaaltermijn van 1 week
- Op dag 31 versturen wij een 3e herinnering met wederom 10% prijsverhoging en een termijn van 1 week
- Op dag 38 versturen wij, aangetekend, een aanmaning met wederom 10% prijsverhoging plus € 100 extra prijsverhoging voor alle extra onkosten. Ook deze aanmaning heeft een betaaltermijn van 1 week.
- Op dag 46 (u bent dan al 30 dagen te laat met betalen) schakelen wij automatisch een incassobureau in.
Hiervoor zijn wij aangesloten bij incassobureau Justice te Rotterdam.

U bent altijd het laatste verstuurde factuur/herinnering of aanmaning verschuldigd.

Onze lestijden:

Van maandag tot en met vrijdag:

- 09:00 uur t/m 17:00 uur. (onze mensen zijn circa 1 uur voor aanvang aanwezig)
- 12:30 uur t/m 13:30 uur lunch (dit kan in overleg met de cursisten flexibel zijn)

Indien gewenst verzorgen wij ook cursussen, trainingen en/of oefeningen na 17:00 uur.
Op enkele dagen kan een cursus, training en/of oefening worden verzorgd tot uiterlijk 22:00 uur.
Voor de cursussen, trainingen en oefeningen na 17:00 uur gelden afwijkende prijzen. Informeer, eventueel, eerst hierna.

Wij verzorgen geen cursussen, trainingen en/of oefeningen:

- Op maandag t/m vrijdag voor 09:00 uur
- Op maandag t/m vrijdag na 22:00 uur
- In de weekenden

Heeft uw eerstehulpverlener (BHV-er en/of EHBO-er) een inzet gehad, en wil hij/zij bijstand en/of adviezen bij het verwerken, mag u ons altijd bellen. Indien nodig komen wij zo spoedig mogelijk langs.

Na afloop van de cursus en betaling ontvangt u de diploma's, certificaten, eventuele pasjes en de datum van de eerste volgende herhalingsdag(en).

Voorwaarden oefeningen tot ontruiming

Onderstaande voorwaarden voor de oefeningen tot ontruimen
zijn alleen geldig voor organisaties waar wij normaal geen trainingen verzorgen.

De Eerstehulp-express kan in deze gevallen niet in staan voor de kennis, vaardigheden en het niveau van bedrijfshulpverleners. Het inschatten hiervan is voor ons ook niet mogelijk wanneer de bedrijfshulpverleners gecertificeerd zijn bij het NIBHV.
Daarom zijn dan voor ieders veiligheid en duidelijkheid de onderstaande extra voorwaarden van kracht.

- Het hoofd BHV, en/of een gezaghebbende van de opdrachtgever, is vanaf 1 uur voor de start van de oefening tot ontruimen tot en met
het einde van de oefening tot ontruimen permanent bereikbaar voor de docent. Dit mag telefonisch zijn.
- De docent van De Eerstehulp-express is minimaal 1 uur voor de start van de oefening aanwezig op uw lokatie voor een laatste overleg
met een gezaghebbende van de opdrachtgever. Ook dit mag telefonisch zijn.
- Er dient voor de oefening een presentielijst aanwezig te zijn met de namen van de deelnemers.
- Minimaal 5 werkdagen voor de oefening beschikt De Eerstehulp-express over telefoonnummers van een gezaghebbende, en/of hoofd
BHV van de opdrachtgever die tijdens de oefening permanent beschikbaar dient te zijn voor de docent.
- De opdrachtgever zorgt er zelf voor dat de Regionale Alarm Centrale (R.A.C.) op de hoogte wordt gebracht dat er een oefening tot
ontruimen wordt gehouden. Zodat de externe hulpdiensten niet onnodig zullen uitrukken tijdens de oefening tot ontruimen.
Gebeurd dit niet, zijn de kosten voor de opdrachtgever.
- De opdrachtgever zorgt zelf weer voor de afmelding naar het R.A.C.
- De opdrachtgever neemt zelf de verantwoording dat de deelnemers (BHV-ers) de kennis en vaardigheden hebben om de ontruiming op
een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.
- De Eerstehulp-express en de docent stellen zich op geen enkel manier aansprakelijk voor de eventuele schade en/of letsels die door de
oefening tot ontruiming ontstaan aan het pand, de deelnemers, docent, Simulatie-patiënt(en) en veiligheidsman/vrouw als dit ontstaat
door onkundig handelen van de deelnemers. Deze schade/letsels zijn allemaal voor rekening van de opdrachtgever.
- De opdrachtgever zorgt voor de juiste informatie aan de docent aangaande opslag gevaarlijke stoffen, brandblussers, enz.
- Voor, tijdens en na de oefening tot ontruimen zal er op geen enkele wijze gewezen worden op verkeerde wijze van opslag gevaarlijke stoffen en veiligheid in en aan het pand
- Is de gezaghebbende van de opdrachtgever vanaf 1 uur voor de start van de oefening tot ontruimen of tijdens de oefening tot ontruimen niet bereikbaar, dan is de docent gemachtigd om naar eigen inzicht de oefening af te breken dan wel te annuleren. De oefening wordt in dat geval normaal gefactureerd.
- Is de gezaghebbende van de opdrachtgever niet bereikbaar vanaf 1 uur voordat oefening tot ontruimen van start gaat tot aan het einde van de oefening, dan is de opdrachtgever in die gevallen verplicht het factuur te betalen wegens nalatigheid.

Deze voorwaarden zijn ook voor u van toepassing als u, als opdrachtgever,
De Eerstehulp-express inhuurt via één of meerdere tussen personen. Hij of zij is dan verplicht om deze voorwaarden aan u te overleggen.

Uiteraard gaat De Eerstehulp-express zeer zorgvuldig om met uw pand, alle deelnemers en uw materialen.
Bij de oefeningen tot ontruimen maakt De Eerstehulp-express gebruik van een eigen rookmachine, minimaal 1 Simulatie-patiënt en één veiligheidsman/vrouw.

Voor de oefeningen tot ontruimingen bij opdrachtgevers waar wij normaal de cursisten trainen, gelden afwijkende voorwaarden. Lees deze voorwaarden eerst. Deze voorwaarden staan op het opdrachtformulier dat onze opdrachtgever ontvangt. Worden wij via een tussenpersoon ingehuurd, gelden bovenstaande voorwaarden. De tussenpersoon is dan verplicht deze voorwaarden aan u door te geven.